Ditt syn

NAVs Støtteordning for Barn

Hvem Kan Få Støtte? 

For å være berettiget til støtte, må barnets brillestyrke på minst ett glass være ≥ 1,00D, og/eller cylinderstyrken må være ≥ 1,00D. Brillene må bestilles før barnet fyller 18 år, og barnet må være folkeregistrert i Norge.

Hva Kan Tilskuddet Dekke? 

Tilskuddet dekker brilleglass, innfatning og tilpasning. Barnet har frihet til å velge hvilken type briller de ønsker, enten det er progressive briller, lesebriller eller sportsbriller.

Satser for Tilskudd: 

NAV tilbyr forskjellige satser basert på brillestyrken, med fem ulike satser som strekker seg fra 800 til 5165 kroner. Dette sikrer at barn med større synsbehov får tilstrekkelig støtte til dekning av kostnadene.

 

Om du Vil Søke Selv: 

Selv om mange velger å bruke optikere for å søke om tilskudd, kan du også søke selv. For å gjøre dette, må du først kjøpe brillene hos en optiker. Inkluder brilleseddel fra øyelege eller optiker som viser brillestyrken, samt dokumentasjon på brillekjøpet. Dokumentasjonen må inneholde barnets navn, bestillingsdato, type glass og innfatning, samt den totale og faktiske kostnaden for brillene. Dette får du av din optiker, når du betaler for brillen. Du sender så denne dokumentasjonen til NAV, og hvis godkjent, vil tilskuddet bli refundert til deg direkte på din konto. Husk at du kun kan motta støtte for ett par briller per år.

 

 

Søk brillestøtte her

 

Beregn brillestøtte her 

Konklusjon: 

NAVs tilskuddsordning for barnebriller spiller en viktig rolle i å sikre at alle barn i Norge har tilgang til nødvendig synskorreksjon. Med ulike satser og enkle søknadsprosesser er ordningen tilpasset for å møte behovene til hver enkelt familie. Selvsøknadsprosessen gir ytterligere fleksibilitet for de som foretrekker å håndtere søknaden selv.

Ring SmartLook optikk på 63 82 40 00 eller send en sms til 48 60 89 39